Nyheder

5 ha solceller og nogle mindre vindmøller, tak

Vi har haft rådgivervirksomheden PlanEnergi til at regne på, hvor meget strøm vi bruger i lokalområdet. PlanEnergis ingeniører har også regnet ud, hvor meget lokal produktion fra sol og vind, der skal til for at matche vores lokale forbrug.

Hvis Nørre Snede Energifællesskab etablerer cirka 5 ha med solceller og opstiller to-tre af den slags vindmøller, der var store for 25 år siden (100 m totalhøjde), vil det dække det hovedparten af lokalområdets strømforbrug.

Vindmøller er svære at få placeret, også selv om de ikke de nye store vindmøller. I første omgang holder vi derfor primært fokus på solceller. De kan placeres på store tage, og det giver god økonomi, hvis en stor del af strømmen kan bruges på matriklen. Hvis det lykkes at få lavet anlæg på måske 10.000 kvm store tage, vil der være brug for 4 ha solcelleanlæg på mark.

Der er regnet på det samlede forbrug hos både private, virksomheder og varmeværket i Nørre Snede by. Resultaterne fremgår af et diagram, som viser faktisk forbrug, og hvordan det ville se ud, hvis energifælleskabet havde etableret en tilsvarende lokal produktion (baseret på 2023-tal). Det fremgår her:

Vi har også undersøgt, hvordan forbruget af strøm i vores dækningsområde fordeler sig. Største aktør i lokalområdet er det forbrugerejede Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a. Her frembringes cirka 70 pct. af fjernvarmen med strøm. Blandt de øvrige store strømforbrugere er en række virksomheder og store landbrug. Fordelingen af strømforbruget ser således ud:


Det skal nævnes, at Nørre Snede Varmeværk allerede har en betydelig produktion af strøm fra en stor gasmotor, der også leverer fjernvarme.

Når vi skaber bedre lokal balance mellem forbrug og produktion, mindsker det behovet for udbygning af elnettet. Det ligger i kortene, at lokalt produceret strøm skal være billigere end strøm, der leveres over lange afstande. Vi vil som andelshavere derfor kunne opnå lokale gevinster ved at gå sammen om at producere strøm lokalt.

Prognoserne siger, at strømforbruget i Danmark hen mod 2030 vil blive fordoblet. Det hænger især sammen med, at stadig flere anskaffer elbiler og går over til opvarmning med energieffektive varmepumper. For at skabe lokal balance, vil der derfor på længere sigt være brug for op mod 10 ha solcelleanlæg og også mere vindkraft.

Hvis du hører hjemme i vores dækningsområde og har rådighed over store tage eller jord, er du velkommen til at kontakte os. Måske vi kan finde ud af noget til fælles gavn.

To top