Om Nørre Snede Energifællesskab

Formålet for Nørre Snede Energifællesskab er gøre det muligt at dele lokalt produceret energi på attraktive vilkår. Selskabet kan etablere egne produktionsanlæg og handle med strøm.

Det forbrugerejede andelsselskab blev i juni 2023 etableret med Nørre Snede Lokalråd som fødselshjælper. Efterfølgende blev der søgt puljemidler fra LAG Ikast-Brande, Region Midtjylland og Landdistriktspuljen. Alle ansøgningerne blev imødekommet.

Vi arbejder på at gøre selskabet driftsklar og at arrange puljekøb af strøm for andelshaverne. Derudover vil vi med konsulentbistand undersøge mulighederne for at etablere lokalt ejede vindmøller, solcelleanlæg og batteri- eller varmelagring. Selskabet har frem til udgangen af august 2024 en deltidsansat projektleder.

Selskabets ordinære årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.

På ekstraordinær generalforsamling 28. nov. 2023 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Se også siden med kontaktinformation.

To top