Medejerskab af nye energianlæg

Vi arbejder målrettet på at andelshavere i Nørre Snede Energifællesskab A.m.b.a. kan blive medejere af lokale energianlæg, også kaldet VE-anlæg. Det kan være for vindmøller, solcelleanlæg, større batteristationer til lagring af strøm og anlæg til lagring af jordvarme i stor skala.

I løbet af 2024 vil vi undersøge, hvilke løsninger der egner sig bedst i lokalområdet, og som giver det bedste økonomiske udbytte. Hvis der bliver tale om anlæg, som ejes af Nørre Snede Energifællesskab, vil en stor del af den nødvendige investering kunne lånefinansieres. Der vil også blive behov for, at rejse yderligere kapital, enten blandt interesserede andelshavere eller på anden vis. Hvis du tilmelder sig som aktiv andelshaver (pris: 100 kr./år), vil du være i første runde, når vi åbner mulighed for at deltage i lokale investeringer.

Nye meget store energiparker er undervejs flere steder i Ikast-Brande Kommune. Der er udsigt til, at udviklere i samarbejde med lokale lodsejere og investorer de kommende år etablerer energiparker på i alt formodentlig 1000 ha eller mere i Ikast-Brande Kommune. Der er ingen aktuelle planer om sådanne store anlæg tæt på Nørre Snede. Fra højderyggen ved Nørre Snede og østover er terrænet bakket, og der er kortere mellem ejendommene, end i den sydvestlige, centrale og nordlige del af kommunen. Det betyder at det i vores området som dækkes af Nørre Snede Energifællesskab er vanskeligt at opfylde lovgivningens krav til placering af store energiparker.

De som bor i nærheden af de store energiparker, skal have økonomiske fordele ud af det. Nørre Snede Energifællesskab vil sammen med andre lokale aktører arbejde på, at opnå medejerskab eller gunstige langsigtede leveranceaftaler fra nye store energiparker i vores kommune.

Tilmeld dig som aktiv andelshaver

To top