Lokalt fællesskab

Nørre Snede Energifællesskab fremmer grøn omstilling i Nørre Snede, Klovborg og opland. Selskabet er ejes af lokale andelshavere som aftager og leverer strøm til energifællesskabet.. Vi arbejder blandt andet på følgende:

  • Puljekøb af den strøm, der ikke produceres lokalt. Sammen kan vi forhandle os til markedets bedste priser på gennemskuelige vilkår.
  • Vi arbejder for, at nye VE-anlæg i nærområdet bliver af rimelig størrelse. Vi arbejder for lokalt medejerskab, lokal overskudsdeling og/eller fair kompensation til de, hvis ejendomsværdier påvirkes negativt af nye anlæg.
  • Sammen kan vi etablere nye lokale sol- og vindkraftanlæg og energilagringsanlæg, ejet helt eller delvist af energifællesskabet. Det vil give os strøm til kostpris uden fordyrende mellemled.
  • Med nye smarte løsninger kan vi flytte dele af vores strømforbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billigst, fx automatiseret intelligent styring af varmepumper og elbilopladning.
  • Vi arbejder for at kunne tilbyde andelshavere med eget solcelleanlæg fair pris for overskudsstrøm, når andre i nærheden har brug for strømmen.
  • Hvis udviklere og lodsejere i nærområdet planlægger nye store energiparker, vil Nørre Snede Energifællesskab i aktiv dialog søge at opnå enten medejerskab eller favorable leveranceaftaler.

Nørre Snede Energifællesskab A.m.b.a. er et forbruger-/producentejet andelsselskab. Man bliver andelshaver med stemmeret alene ved at aftage/levere strøm til energifællesskabet. Private samt små og mellemstore virksomheder kan blive andelshavere.

Vi vil gøre det muligt for andelshavere også at kunne indskyde kapital og på den måde yderligere bidrage til og få økonomisk udbytte af den lokale grønne omstilling.

Klik her for at blive andelshaver

To top